De tien valkuilen na “Ik wil graag een website’.

Twee dingen vechten om de 1e plaats in deze rij.

  1. Feedback

Het allerbelangrijkste bij het opbouwen van een site is het geven van feedback vanuit de klant. Dat gaat heel erg vaak niet op de goede manier. Het is belangrijk dat een klant beseft dat een website gemaakt wordt vanuit de klant zelf. Een webdesigner kan nog zoveel ideeën en design maken en verwezenlijken maar het is heel jammer en kostbaar als blijkt dat de klant heel iets anders wilt.
Als webdesigner kunnen we 1001 zaken uit de hoge hoed toveren maar u als klant bepaalt of het ook is conform uw eigen ideeen.
Als dan de feedback achter blijft of er heel veel tijd (weken/maanden) tussen zit dan is het niet te doen. Immers je verliest dan veel tijd en geld.

  1. Afbeeldingen

Dit onderwerp strijd met punt 1. Om de 1e plaats van valkuilen. 90% van alle klanten (en dat is geen diskwalificatie) heeft niet genoeg kennis van afbeeldingen en hoe dat aangepakt moet worden op websites en internet. Ook op mobiel en andere devices. Hier blijkt nog een wereld te winnen. Dit geldt voor zowel webshops als ‘gewone’ websites.
Een portrait foto moet gesneden worden om in een slider te passen. Een afbeelding van 200px kan nooit in een slider van 1920px (schermbreed).
Hoogwaardige afbeeldingen zijn een must.
En portrait/vertikaal gerichte logos zijn per definitie ongeschikt t.o.v. landscape/horizontaal
Uitgebreide uitleg vindt u hier.

  1. Budget
  2. Beeldvorming
  3. Invloed van derden

Regelmatig komt het voor dat klanten zich laten leiden door wat derden hen zeggen. Uiteraard is het iedereen vrij om infmatie te vergaren. Daar treden wij niet in. U heeft een relatie met uw webbouwer en die kan zich niet mengen in uw gesprekken met derden of uw gevoelens bij wat u op internet allemaal kunt lezen. Webtool4all is professioneel en kan u op alle vlakken van dienst zijn met informatie en de zin van de onzin scheiden. Dit kan regelmatig een bron van misverstanden zijn.
Onderwerpen die vaak voorbij komen hierin zijn: Google vindbaarheid, emailbox-problemen, iets wel/niet mooi vinden.
Bijna in alle gevallen kan dan onnodig discussie ontstaan door onwetendheid.

  1. Voorbereiding van de klant
  2. Voortschrijdend inzicht

Een logisch en veel voorkomend fenomeen is, voortschrijdend inzicht bij de klant en de bouwer. Gaandeweg kunnen ander inzichten ontstaan bij wat men wil. Regelmatig komt dit door wat in punt 6. genoemd wordt.

  1. Kosten na online gaan
  2. Complexiteit internet
  3. Te weinig basiskennis